undefined | Artboost.com

Åndedræt - Breath

by AMA

Et gyldent center hvorfra åndedrættet ekspanderer.A golden center from where the breath expands.At trække vejret er at være i live. Gennem det bevidste, dybe åndedræt kommer man dybere ind i sig selv, i kontakt med sin egen essens.To breathe is to be alive. Through the consciouss, deep breath you go deeper into yourself, in contact with your own essence.


Free shipping to United States
Ships from Denmark.


AMA

AMA

Jeg elsker at male og udtrykke mig gennem farver og former. Nogle af mine billeder er fra naturen, andre er fra den indre verden. De to former for malerier inspirerer hinanden - naturen bliver mere "gennemsigtig" og den indre verden bliver mere forbundet med denne. Nøgleord for mig er glæde ved livet og glæde ved at skabe!I love painting and expressing myself through colors and shapes. Som of my paintings are from the nature, others from the inner world. The two kinds of paintings inspire each other - naure becomes more "transparent", and the inner world becomes more connected to this one . Keywords to me: Joy of life and joy of creating!

We [art] You