undefined | Artboost.com

Mellem virkeligheder - Between realities

by AMA

En rød vej mellem to områder.A red road between two areas.Vi vælger den virkelighed vi lever i. Den røde vej kan ses som det NU vi må være i for at foretage et bevidst valg.We choose the reality in which we live. The red road can be seen as the NOW we have to be in to make a conscious choice.


Free shipping to United States
Ships from Denmark.


AMA

AMA

Jeg elsker at male og udtrykke mig gennem farver og former. Nogle af mine billeder er fra naturen, andre er fra den indre verden. De to former for malerier inspirerer hinanden - naturen bliver mere "gennemsigtig" og den indre verden bliver mere forbundet med denne. Nøgleord for mig er glæde ved livet og glæde ved at skabe!I love painting and expressing myself through colors and shapes. Som of my paintings are from the nature, others from the inner world. The two kinds of paintings inspire each other - naure becomes more "transparent", and the inner world becomes more connected to this one . Keywords to me: Joy of life and joy of creating!

Pumped up prices and uppity arrogance

- All gone