In the middle of nowhere

by Camilla Spaanheden Andersen

Jeg er inspireret af fantasiens grænser, og særligt i forholdet mellem by og natur. Jeg forsøger at se verdens gennem et barns fantasi, hvor der ikke eksisteret grænser og færdige svar. Der findes derfor ingen færdige svar, og det er muligt at fortælle din egen historie gennem billedet.I mine værker er der et overflød af detaljer gemt i flere lag, med en let tendens til det overdrevne.More like this

Stop pretending

- You don’t have to get it