or

Vand og tang

by Lisbeth Olsson

Unique art|23.6 x 31.5 in

Jeg kig en tur med mit kamera ved vandet i Holbæk og fandt et interessant sted med en mole der gik ud i vandet, hvor jeg syntes der var nogle fine motiver. Jeg kigger altid mest på farver når jeg fotografere og jeg har været meget inspireret af vand i lang tid.

$304.31

Free delivery to United States
Other people want this.  people have recently looked at it.

Stop pretending

- You don’t have to get it


The artworld is broken
– we're fixing it!

I consent that Artboost use cookies to analyse behavior, personalise content and display promotional material. I am 13 years or older.

Display currency:
Display unit:
© 2019, Artboost, Njalsgade 19D, 1. fl, 2300 CPH S