Shazi

Shazi

Göteborg, Sweden

Jag heter Sharzad, är 43 år och flyttat från Iran till Sverige sedan 2005 . Jag kunde inte acceptera allt kvinnoförtryck och yttrandefrihet som INTE finns . Det var väldigt svår och jobba som konstnär i ens land som har förvandlats till fängelse.
Nu är jag här , nu vill jag visa vem jag är och allt jag brinner för, doften av färg och allt kärlek jag andas i och lever med , fånga stunden , känslan den varje människa har inom sig och ibland går vilse ..... att hur man kan leva mellan färger , röra vid dem och älska med dem .

Original8.3 x 11.4 in
$22
Original10.2 x 8.3 in
$22
Original8.3 x 11.4 in
$33
Original8.3 x 11.4 in
$33
Original0.8 x 11.6 in
$33
Original11.6 x 8.3 in
$33
Original11.6 x 8.3 in
$33
Original11.8 x 8.3 in
$51
Original15.7 x 19.7 in
$154
Original15.7 x 19.7 in
$154
Original8.3 x 11.8 in
Sold
Original37.4 x 39.4 in
Sold
Original11.8 x 15.7 in
Sold
Original19.7 x 19.7 in
$154
Original23.6 x 27.6 in
$206
Original19.7 x 19.7 in
$206

The artworld is broken
– we're fixing it!
Display currency:
Display unit:

I consent that Artboost use cookies to analyse behavior, personalise content and display promotional material. I am 13 years or older.

© 2019, Artboost, Kuglegårdsvej 17, 1434 København K