or

STRUCTURE1

by Trine Gregersen

Unique art|4.1 x 5.7 in

Jeg har altid være fascineret af flader med historie og patina. Af sprækker og mellemrum og forholdet mellem masse og rum. En væg med lag, afskalninger og sprækker kan for mig være smukkere og mere fortællende end det mest gennemarbejdede maleri.

Oplæg til mine værker er registreringer af fænomener jeg møder og affotograferer, på min færden, både i hverdagen og på rejser. I malerierne forholder jeg mig frit til de indsamlede inspirationskilder, og arbejder med at skabe kompositioner med balance mellem masse, rum og farveholdning. Malerierne er skalaløse, men kan trække referencer til naturens kræfter, fra celleniveau til klippesprækker; fællesnævneren er organisk genererede strukturer.

Min måde at undersøge og udarbejde strukturer, former og flader på, trækker referencer til den måde form og rum ofte udvikles i mit arkitektoniske virke. For mig er der en glidende overgang mellem mit arbejdet med arkitektonisk form og rum og mit arbejde med de mere abstrakte malerier og collager.

$685.94

Free delivery to United States
Other people want this.  people have recently looked at it.

Art is about moving people and that most definitely

shouldn’t be a privilege for the few.


The artworld is broken
– we're fixing it!

I consent that Artboost use cookies to analyse behavior, personalise content and display promotional material. I am 13 years or older.

Display currency:
Display unit:
© 2019, Artboost, Njalsgade 19D, 1. fl, 2300 CPH S