or

Skaberen ser på sin skabelse - The creator lo

by AMA

Unique art|19.7 x 19.7 in

Forestil dig at du er skaberen af dit liv - og du kikker på det med dit højere Selvs øjne...
Imagine you are the creator of your own life - and you are looking at it through the eyes of your higher Self...

En kvinde (i højre side) ser på et landskab
A woman (in the right side) is looking at a landscape

$303.97

Free delivery to United States
Other people want this.  people have recently looked at it.
AMA

AMA

Jeg elsker at male og udtrykke mig gennem farver og former. Nogle af mine billeder er fra naturen, andre er fra den indre verden. De to former for malerier inspirerer hinanden - naturen bliver mere "gennemsigtig" og den indre verden bliver mere forbundet med denne.
Nøgleord for mig er glæde ved livet og glæde ved at skabe!
I love painting and expressing myself through colors and shapes. Som of my paintings are from the nature, others from the inner world. The two kinds of paintings inspire each other - naure becomes more "transparent", and the inner world becomes more connected to this one .
Keywords to me: Joy of life and joy of creating!

I [Art] You


The artworld is broken
– we're fixing it!

I consent that Artboost use cookies to analyse behavior, personalise content and display promotional material. I am 13 years or older.

Display currency:
Display unit:
© 2019, Artboost, Njalsgade 19D, 1. fl, 2300 CPH S